Apakah Setiap Muslim Perlu Membayar Zakat Mal?

Membayar zakat mal diperintahkan atas dasar rukun Islam ke lima. Berarti menunaikannya menjadi kewajiban, oleh karena itu semua Muslim harus memberikan Zakat asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Konsep zakat adalah memurnikan kekayaan dan jiwa seseorang. Penghitungan Zakat didasarkan pada total tabungan seorang Muslim selama satu tahun lunar (Islam). Umat ​​Muslim harus memiliki jumlah kekayaan “Zakat” minimum,

Ternyata Ini, Amalan Cepat Naik Haji

Amalan cepat naik haji selalu diupayakan bagi umat islam yang berniat , menunaikan rukun islam ke lima ini. Berikut simak selengkapnya untuk bekal Anda menuju ke tanah suci. Ikhtiar dan berdoa menjadi keharusan bagi setiap umat jika ingin menjalankan suatu niat. Begitu juga jika anda sudah memiliki niat dan berusaha menunaikan haji segera. Menjalankan amalan

ibadahumrah.com

Kitalah yang salah

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka